top of page

Polityka Cookies ZV PRONTO MODA

Pliki cookie składają się z fragmentów kodu instalowanych w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele instalacji plików cookie mogą również wymagać zgody użytkownika.

W przypadku, gdy instalacja plików Cookies odbywa się na podstawie zgody, zgodę tę można dobrowolnie odwołać w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Techniczne i zbiorcze statystyczne pliki cookie

Czynności ściśle niezbędne do działania

Ta Witryna wykorzystuje pliki cookie do zapisywania sesji Użytkownika i wykonywania innych czynności, które są ściśle niezbędne do funkcjonowania tej Witryny, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.

Działania dotyczące zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk

Ta Witryna wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania przez Użytkownika. Te pliki cookie obejmują na przykład te, które służą do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania statystykami przez właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia stron trzecich, które mogą je instalować

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie zbiorczej i anonimowej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela – w zależności od tego, jak są opisane – bez pomocy osób trzecich.

Jeżeli wśród narzędzi wskazanych poniżej znajdowały się usługi zarządzane przez osoby trzecie, mogą one – oprócz tego, co jest określone, a także bez wiedzy Właściciela – wykonywać czynności śledzenia Użytkowników. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, należy zapoznać się z politykami prywatności wymienionych usług.

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usługi służy do scentralizowanego zarządzania tagami lub skryptami używanymi w tej Witrynie.
Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, ich przechowywaniem.

Menedżer tagów Google (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Infrastruktura hostingowa i backend

Ten rodzaj usługi ma funkcję hostingu danych i plików pozwalających na funkcjonowanie tego serwisu, umożliwiających jego dystrybucję oraz udostępnianie gotowej do użycia infrastruktury zapewniającej określone funkcje tego serwisu.
Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów rozmieszczonych geograficznie w różnych miejscach, co utrudnia określenie dokładnego miejsca przechowywania Danych Osobowych.

Hosting SiteGround (SG Hosting Inc.)

SiteGround Hosting to usługa hostingowa świadczona przez SG Hosting Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Holandia - Polityka prywatności .

Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten rodzaj usługi pozwala na interakcję z platformami czatu na żywo, zarządzanymi przez osoby trzecie, bezpośrednio ze stron tej Witryny.Dzięki temu Użytkownik może skontaktować się z obsługą techniczną tej Witryny lub tej Witryny, aby skontaktować się z Użytkownikiem podczas przeglądania jego stron.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z platformami czatu na żywo możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, gromadzi ona Dane o użytkowaniu dotyczące stron, na których jest zainstalowana. Dodatkowo mogą być nagrywane rozmowy na czacie na żywo.

Smartsupp (Smartsupp.com, sro)

Smartsupp Widget to usługa interakcji z platformą czatu na żywo i nagrywania sesji Smartsupp, dostarczaną przez Smartsupp.com, sro

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, dane przekazywane podczas korzystania z usługi, dane dotyczące użytkowania, różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi i filmów.

Miejsce przetwarzania: Republika Czeska - Polityka prywatności .

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi danych monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

Statystyki zbierane bezpośrednio (ta Witryna)

Niniejsza Witryna korzysta z wewnętrznego systemu statystyk, który nie angażuje osób trzecich.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu oceny korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Rezygnacja . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Przeglądanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Witryny i interakcję z nimi.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym związanym ze stronami, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

Widżet Mapy Google (Google Ireland Limited)

Mapy Google to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści na swoich stronach.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Jak mogę wyrazić zgodę na instalację plików Cookies?

Oprócz tego, co jest wskazane w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio w swojej przeglądarce i zapobiegać – na przykład – instalowaniu ich przez osoby trzecie. Poprzez preferencje przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości, w tym pliku cookie, w którym ostatecznie zapisywana jest zgoda na instalację plików cookie przez tę witrynę. Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące zarządzania plikami Cookies w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach, np. pod następującymi adresami: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari oraz Microsoft Internet Explorer .

W odniesieniu do plików Cookies instalowanych przez podmioty trzecie, Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami i wycofać zgodę, odwiedzając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności podmiotu trzeciego lub kontaktując się bezpośrednio z podmiotem trzecim.

Niezależnie od powyższego, Użytkownik może korzystać z informacji dostarczonych przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Dzięki tym usługom możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Administrator Danych zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Administrator danych

MODA ZV READY 

Ponieważ instalacja plików cookie stron trzecich i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w tej Witrynie nie może być technicznie kontrolowana przez Właściciela, wszelkie odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez osoby trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach cookie, Użytkownicy są zachęcani do kontaktu z Właścicielem w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z plików cookie przez tę Witrynę.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w połączeniu z innymi informacjami, w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym, pozwalają zidentyfikować lub zidentyfikować osobę fizyczną.

Dane użytkowania

Są to informacje gromadzone automatycznie za pośrednictwem tej Witryny (w tym z aplikacji stron trzecich zintegrowanych z niniejszą Witryną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z niniejszą Witryną, adresy w URI (Uniform Resource Identyfikator) notacja, czas żądania, metoda użyta do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itp. ..) kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły planu podróży realizowanego w Aplikacji, z w szczególności odniesienie do kolejności przeglądanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor danych (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z niniejszej Witryny Właścicielem Serwisu, o ile nie określono inaczej, jest Administrator Danych.

Ta witryna internetowa (lub ta aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Witrynę zgodnie z względnymi warunkami (jeśli są dostępne) w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu rozszerzenie na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Niewielki fragment danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika.

Wideo

Zapewnia dostęp do filmów przesłanych przez użytkownika oraz tych, w których został oznaczony.

Odniesienia prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny.

Ostatnia modyfikacja: 15 września 2019

WIX przechowuje te treści i gromadzi wyłącznie dane osobowe, które są ściśle niezbędne do ich udostępniania.

bottom of page